Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Duchovní skladby pro Sv. týden a Velikonoce

Číslo 1944/1-4

Titulní strana

Obsah

Upozornění P. T. odběratelům!

"Cyrilu" k sedmdesátinám, Foerster Jos. B.

Bachova Missa h-moll, Sychra Cyril Dr

Duchovní správce a zpěv chrámový, Zapletal Vojtěch

Zpívající čísla, Šafránek Jaroslav Dr

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské rok 1943, Dušek Jaroslav

Odpoledne s ředitelem Josefem Wintrem, Sychra Cyrill Dr

Zákony o liturgickém zpěvu a hudbě, Boháč Jan (pokračování)

Milosrdní bratři a hudba, Trolda E. Dr.

Venkov chce správně zpívat, Kuthan Václav (pokračování)

Josef Trumpus 30 let u varhan chrámu sv. Ludmily, Dušek Jaroslav

Prof. Bedřich A. Wiedermann, Sychra Cyrill Dr

Tichá výročí, Götz Alois Dr

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Obrázky z kůru, Říhovský Vojtěch (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

S kruchty a podia

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril

Číslo 1944/5-6

Titulní strana

Obsah

Adolf Kramenič, Sychra Cyrill Dr

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Účinná podpora liturgického hnutí, Smolík Václav Dr

Vít Kment padesátníkem, Očenášek Mikuláš Dr

Karel Douša, Cmíral Adolf

Co potřebujeme, Venhoda Miroslav

Obrázky z kůru, Říhovský Vojtěch (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Hovorna

S kruchty a podia

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril

Číslo 1944/7-10

Titulní strana

Obsah

Zakony o liturgickém zpěvu a hudbě, Boháč Jan (předchozí)

Karel Moor v hudbě církevní a duchovní, Sychra Cyrill Dr

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Cyrilské improvisace, Klement Josef

Václav Karel Holan Rovenský, Tichý František Dr

Venkov chce správně zpívat, Kuthan Václav (předchozí)

Hector Berlioz, Sychra Cyrill Dr

Vlastnosti liturgické hudby, Čala Antonín Dr

Jak dlouho trvá vánoční období?, Smolík Václav Dr

Schola cantorum při každém farním kostele!, Venhoda Miroslav

Zpívejme Bohu a sobě, Uhlíř Jaromír

Obrázky z kůru, Říhovský Vojtěch (předchozí, pokračování)

Hrst vzpomínek na Cyrilskou jednotu v Brně, Lerner Jan

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Literatura

Různé zprávy

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril