Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1946/1-2

Titulní strana

Obsah

Editio Cyril

Tobě, Bože, chvála, dík, Pospíšil Josef

Cyrilu na cestu do nového života, Dušek Jaroslav

Kapitulní konsistoř v Praze (Pověření), Opatrný Bohumil Dr.

Nový zpěvník

Krása gregoriánského chorálu, Čala Ant. Dr. O. P. (pokračování)

Liturgie a lid, Kuthan Václav

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil J. Dr (předchozí, pokračování)

Jednotná organisace katolických varhaníků a ředitelů kůru, Basler Antonín

Smysl propagačního odboru OJC, Sychra Cyrill Dr

S Boží pomocí, Lišková Marie

Činnost cyrilská

Hlídka stavovská

S kruchty a podia

Hovorna

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Číslo 1946/3-4

Titulní strana

Obsah

Inzerce

K novému vydání Českého kancionálu, Škarka Ant. Dr.

Hudební památky v pohraničí ve vztahu k naší hudbě, Trolda E. Dr.

Několik myšlenek o lidovém zpěvu, Smolík Václav Dr

Prof. Antonín Hromádka sedmdesátníkem, Garavský Čeněk Dr

Směrnice pro nový zpěvník, Vyskočil Albert

Krása gregoriánského chorálu, Čala Ant. Dr. O. P. (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva OJC za rok 1944

Církevní zpěv a hudba za Arnošta z Pardubic, Vyskočil Jan Dr (pokračování)

Činnost cyrilská

Liturgie

Lidový zpěv

Hlídka stavovská

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Ukázky vyobrazení z knihy Pražské varhany

Číslo 1946/5-6

Titulní strana

Obsah

Upozornění administrace Cyrila

K svátku sv. apošt. slovanských Cyrila a Metoda, Editio Cyril

Cyrilometodějská tradice, Sychra C. Dr.

Krása gregoriánského chorálu, Čala Ant. Dr. O. P. (předchozí)

Jednotnost stylu v chrámové hudbě, Tichý O. A.

K otázce scholy, Svoboda Jiří

Jednatelská zpráva OJC za rok 1945, Dušek Jaroslav

Církevní zpěv a hudba za Arnošta z Pardubic, Vyskočil Jan Dr (předchozí)

Vilém Blažek, Sychra C. Dr.

Činnost cyrilská

Hlídka stavovská

Hudebniny

Literatura

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Číslo 1946/7-8

Titulní strana

Dr Antonín Čala O. P.: Duchovní hudba - inzerát

Obsah

Objevitel staré hudební krásy, Cmíral Adolf

Do nového života, Zedínek F. K.

Jan Ev. Zelinka mladší, Sychra Cyrill Dr

Proč zpíváme chorál?, Uhlíř Jaromír

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Komorní marginalie k "Pražskému jaru" 1946, Götz Al. Dr

Činnost cyrilská

Literatura

Hudebniny

Hlídka stavovská

S kruchty a podia

Různé zprávy

Hovorna

Svatá Cecílie (báseň)

Listárna redakce

Inzerce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Číslo 1946/9-10

Titulní strana

Obsah

Dr Antonín Čala O. P.: Duchovní hudba - inzerát

Jeho Exc. Nejd. Pan Arcib. ThDr Josef Beran (portrét)

Jeho Exc. Nejd. Pan Arcib. ThDr Josef Beran (text), J. D.

Dílo solesmenských benediktinů, Tichý O. A.

Karel Vedral, Sychra Cyrill Dr

Stanislav Mach, jeho církevní, duchovní i světská hudba, Dušek Jaroslav

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Pastorální otázka r. 1946, Štikar J. P.

Svatá Cecílie, Dlouhá B.

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

S kruchty a podia

Inzerce