Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah XXVI. ročníku "Cyrilla"

str. 45?

XIV. (Alleluja! Bohu Otci náš pěj hlas)

str. 47

XVI. Zni díkem všechen kraj

Číslo 1899/1-2

Na prahu druhého čtvrtstoletí, Lehner F. J.

Základní rysy o historii hudby chrámové zvláště chorálu ..., Orel Dobr. (předchozí, pokračování)

Stav hudby chrámové ve vikariátě Turnovském r. 1859, Vaněk V. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1898, Lehner F. J.

Úplný seznam odporučení zasluhujících skladeb co prémií Cyr. na r. 1898

A. Knihy liturgické

B. Skladby mešní - I. Starých mistrů

B. Skladby mešní - I. Skladatelů domácích

C. Jiné skladby liturgické

D. Zpěv obecný

E.Spisy. Zpěvníky. Varhany

F. Skladby mešní - cizích skladatelů

Dodatek

Výroční zprávy za rok 1897

Hradec Králové, Orel Dobroslav

Literatura hudební

Nový směr hudby posvátné a Foersterova "Missa jubilei solenni", Zelinka Jan Ev.

Missa brevis (J. S. Sychra), Zelinka Jan Ev.

Skladby Ant. Foerstera, Zelinka Jan Ev.

Missa in hon. Ss. Angelorum Custodum, Cainer J. (předchozí, pokračování)

Missa in hon. Ss. Angelorum Custodum, Cainer J. (předchozí, pokračování)

Číslo 1899/3-4

Jubilejní akademie Cyrillská, Lehner F. J.

Základní rysy o historii hudby chrámové zvláště chorálu ..., Orel D. (předchozí, pokračování)

Populární pojednání o tonech či modech starocírkevních, Zelinka Jan Ev. (pokračování)

Vyňatky z "Pamětní knihy Železnobrodské, Vaněk V.

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1898

Farní Jednota Cyrillská ve Hbitech, Krejčí Matěj, Plot Josef

Farní Jednota Cyrillská v Janovicích, Vojáček Fr.

Farní Jednota Cyrillská v Borkovanech, Vlček Arnošt, Fuchs Jan, Ondruj Josef

Farní Jednota Cyrillská v Petrovicích, Mikan František, Brychta Frant. Jos.

Farní Jednota Cyrillská v Novém Městě, Oulehla Jan

Farní Jednota Cyrillská v Polehradicích, Toufar Filip, Stehlík Jan

B. Dopisy

Praha, P. Pkr.

Drobné zprávy

Listárna Obecné Jednoty Cyrillské

Missa in hon. Ss. Angelorum Custodum, Cainer J. (předchozí)

Graduale. Dominica I. in Quadragesima

Rorate úterní

Číslo 1899/5-6

Základní rysy o historii hudby chrámové zvláště chorálu ..., Orel Dobr. (předchozí, pokračování)

Vyprávění ze života, kterak prováděla se reforma hudby a zpěvu ... v menší far. osadě, Bidlo Josef

Populární pojednání o tonech či modech starocírkevních, Zelinka Jan Ev. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

A. Výroční zprávy za rok 1898 - Čechy

Farní Jednota Cyrillská v Želivě, Nývlt Method P.

Farní Jednota Cyrillská v Miletíně, Šubrt Filip

Farní Jednota Cyrillská v Novém Hradci Králové, Bobek Š.

Farní Jednota Cyrillská v Nové Pace, Malý Jaroslav

Farní Jednota Cyrillská v Dobřenicích, Píč Karel

Farní Jednota Cyrillská v Novém Bydžově, Kubišta V.

Farní Jednota Cyrillská v Lovčicích, Krátký Vincenc

Farní Jednota Cyrillská v Golčově Jeníkově, Maximovič Jan

Farní Jednota Cyrillská v Korouhvi, Robl Jan

B. Dopisy

Farní Jednota Cyrillská v Jičíně, Vomočil J.

Číslo 1899/7-8

Zesnul kardinál František hrabě Schönborn, R. I. P.

Pozvání ku XI. sjezdu Jednot Cyrillských, Lehner F. J. (a další)

XII. exercicie Cyrillské na Moravě, Kolísek Frant. Dr., Apetauer Josef

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P.

Základní rysy o historii hudby chrámové zvláště chorálu ..., Orel Dobr. (předchozí)

Obecná Jednota Cyrillská

Výroční zprávy za rok 1898

Výroční zpráva za rok 1898, Lehner F. J.

Praha

Valná hromada diecésní Jednoty Cyrillské v Hradci Králové

Farní Jednota Cyrillská v Opočně, Tomek J.

Farní Jednota Cyrillská v Golč. Jeníkově, Maximovič Jan

Literatura hudební

Rukověť chorálu římského, Lehner

Missa "in hon. sc. Aloisii Conzagae", Zelinka Jan Ev.

Rorate úterní, Lehner

Listárna Obecné Jednoty Cyrillské, Zelinka Jan Ev.

Číslo 1899/11-12

Jedenácté exercicie Cyrillské v Kutné Hoře

O mešních zpěvech bohatě melodických, Vojáček Method P. (předchozí, pokračování)

O vývinu a významu lidové písně chrámové, Vomočil Josef

Obecná Jednota Cyrillská

Vikariátní exercicie Cyrillské v Litomyšli

Svěcení farního kostela v Maršově u Trutnova

"Cyrill"