Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1933/1-2

Titulní strana

Obsah

Vícehlas v Čechách do XVI. století, Orel Dobroslav

Kapitoly o české mensurální hudbě, Trolda Emil (pokračování)

"Cantare per organum" v gregoriánské praksi 18. století, Petr Bohumil Cyril

Jiří Menzel, Trolda Emil

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za správní rok 1932, Dušek J.

Za P. Adolfem Parmou, C. D.

Činnost Cyrilská

Hlídka varhaníků a ředitelů kůrů

Z koncertního života

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce

Inzerce

Číslo 1933/3-4

Titulní strana

Obsah

Kvitování sbírek

Vokální polyfonie 16. a 17. stol. v Bratislavě, Orel Dobroslav

Kapitoly o české mensurální hudbě, Trolda Emil (předchozí, pokračování)

Aferetická modifikace v gregoriánské melismatice, Petr Bohumír Cyril

Propagace chorálu, Boček Karel

Dirigování liturgického zpěvu a jeho chorová prakse, Petr Bohumil Cyril

Vilém Barvič, učitel a ředitel kůru ve Valašském Meziříčí, Stoklas Eugen

O českých mistrech doby barokové, Trolda E. PhDr. (R. Š.) (pokračování)

K 50. výročí úmrtí Richarda Wagnera, R. P.

Činnost Cyrilská

Z koncertního života

Různé zprávy

Literatura

Listárna redakce

Inzerce

Provolání (Krajský Sjezd)

Písně k sv. patronům českým

Číslo 1933/5-6

Titulní strana

Obsah

Monodie 18. věku v Bratislavě, Orel Dobroslav

Kapitoly o české mensurální hudbě, Trolda Emil (předchozí, pokračování)

Chorální prosthese, epenthese a epithese, Petr Bohumír Cyril

K otázce varhanního slohu, Vachulka L.

Tempo chorální interpretace a rythmika liturgických ceremonielů, Petr Bohumír Cyril

O českých mistrech doby barokové, Trolda E. PhDr. (předchozí, pokračování)

Krajský sjezd Cyrilských Jednot Chrámových sborů v Moravské Ostravě, Dušek Jaroslav

Několik poznámek k církevní hudbě ve slezských chrámech, Juchelka Vilém

Činnost cyrilská

Varhany

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1933/7-8

Titulní strana

Obsah

Všem Farním Jednotám Cyrilským

J. M. nejdůstojnější pán Petr Hlobil

Chvála chorálu, Boháč Jan

Kapitoly o české mensurální hudbě, Trolda Emil (předchozí)

Transkribce chorálu, Hutter Josef (pokračování)

Synerese a její variace, Petr Bohumír Cyril

Kamil Voborský , Dušek Jaroslav

Oprava článku "O českých mistrech doby barokové" (předchozí)

Činnost cyrilská

Úřední zprávy

Varhany

Různé zprávy

Literatura

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1933/9-10

Titulní strana

Obsah

Důstojným Farním úřadům a všem odběratelům "Cyrila"!, Administrace "Cyrila"

Prof. Bedřich Antonín Wiedermann, Petr Bohumír Cyril

Transkripce chorálu, Boček Karel (předchozí, pokračování)

Josef Antonín Plánický, Trolda Emil

Opella Ecclesiastica seu Ariae Duodecim nova idea exornatae

Opella Ecclesiastica... pokračování

Říšský sjezd "Kirchenmusikbundu", Říhovský V.

Činnost cyrilská

Varhany

Hudba duchovní

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce