Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1934/1-2

Titulní strana

Obsah

Důstojným Farním úřadům a všem odběratelům "Cyrila"!

Bohuslav Černohorský, Trolda Emil

Transkripce chorálu, Boček Karel (předchozí)

Liturgické neděle, Klement Josef

Mistr J. C. Sychra mládeži, Štikar Jan P.

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (pokračování)

Co vzkazuje pan farář Hájek?, Štikar Jan P.

Činnost cyrilská

Literatura

Hudba duchovní

Různé zprávy

Pozvání k řádné valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské, Dušek Jaroslav, Boháč Jan Msgre

Inzerce

Číslo 1934/3-4

Titulní strana

Kvitování sbírek (pokračování)

Obsah

Jeho Excelence, nejdůst. pán, Th. a Ph. Dr. Fr. Kordač (portrét)

Th. a Ph. Dr. Frantešek Kordač, J. D.

Paulín Bajan, Orel D.

Dvě sepolkra, Trolda E.

Přepis nebo výklad chorálu?, Hutter Josef

Hudba sakrální v edici Ochsnerově, Petr Bohumír Cyril

"Loučení, loučení...", Boček Karel

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Uniformita liturgie a variace liturgických sollemnit, Petr Bohumír Cyril

Povznesení liturgického zpěvu, Janeček Pavel

Jednatelská zpráva k valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské za správní rok 1933, Dušek Jaroslav

Činnost cyrilská

Úřední zprávy

Literatura

Z koncertního života

Různé zprávy

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1934/5-6

Titulní strana

Obsah

K oslavám sv. Václava, Editio "Cyril"

Česká církevní hudba v období generalbasu, Trolda E. (pokračování)

Principy melodické stylistiky chorální, Petr Bohumír Cyril Dr.

Lidová píseň duchovní a liturgie, Klement Josef

Ze života českého kantora, Štikar Jan

Čeští mistři houslaři, Perlík Romuald Rud.

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Otázky varhanních disposic a Elisova jejich edice, Petr Bohumír Cyril

Cyrilské hnutí a jeho organisace, Dušek Jaroslav (pokračování)

Činnost cyrilská

Úřední zprávy

Různé zprávy

Listárna redakce

Kvitování sbírek (předchozí)

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Obsah

Číslo 1934/7-8

Titulní strana

Všem Farním Jednotám Cyrilským

K sedmdesátinám Msgra Antonína Wünsche

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

Blodek jako církevní skladatel, Váňa F. X.

Studium gregorianiky v našich seminářích, Petr Bohumír Cyril

Nedostatky hry varhanní, Trolda E.

Cyrilské hnutí a jeho organisace, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

25leté kněžské jubileum P. Emiliána Soukupa, převora dominikánů

Činnost cyrilská

Úřední zprávy

Z koncertního života

Literatura

Listárna redakce

Pro posvátnou dobu vánoční doporučujeme, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1934/9-10

Titulní strana

Obsah

Všem vld. farním úřadům, vld. duchovenstvu a F. J. C.

Sjezd Cyrilských Jednot, Boháč Jan Nep. Msgre., Dušek Jaroslav

I. celost. sjezd katolíků ČSR. a sjezd Cyrilských Jednot

Ferdinand J. Lehner, zakladatel Cyrila a Obec. Jednoty Cyrilské, Dušek Jaroslav

Hovory cyrilské (I. S J. B. Foerstrem), Štikar J. P.

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

František Tůma, Trolda E.

Cyrilské hnutí a jeho organisace, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Veledůstojným farním úřadům..., Editio Cyril

Inzerce