Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1935/1-2

Titulní strana

Obsah

Všem Diecésním a Farním Jednotám Cyrilským!

Dr. Josef Bohuslav Foerster, Orel Dobroslav

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

Jak cvičiti IX. chorální mši De B. Mariae Virginis (Cum jubilo), Dušek Jaroslav (pokračování)

Stíny transkripce chorálu, Boček Karel

Za + Janem Ev. Zelinkou, Boháč J. Msgre

P. František Žák S. J. mrtev, Dušek Jar.

Cyrilské hnutí a jeho organisace, Dušek Jaroslav (předchozí)

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Varhany

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Duchovní skladby pro Svatý týden a Velikonoce, Editio Cyril

Inzerce

I. celost. sjezd katolíků ČSR (inzerce)

Číslo 1935/3-4

Titulní strana

Obsah

Všem Diecésním a Farním Jednotám Cyrilským!

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

Nová éra Cyrilských Jednot, Boček Karel

Světlo do stínů, Hermínus P. (pokračování)

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Za + P. Vojtěchem Chybou, A. Ch.

Jaroslav Václav Vacek, L. K.

Jednatelská zpráva k valné hromadě Obecné Jednoty Cyrilské za správní rok 1934, Dušek Jaroslav

Jak cvičiti IX. chorální mši In Festis B. Mariae Virginis (Cum jubilo), Dušek Jaroslav (předchozí)

Činnost cyrilská

Varhany

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1935/5-6

Titulní strana

Obsah

Novinky Editio Cyril

Šedesát let ve službách církve pod ochranou svatého Cyrila, Boháč Jan Nep. Msgre., Dušek Jaroslav

Liturgická hudba při I. celostátním sjezdu katolíků ČSR. v Praze, J. D.

Varhany fy Josef Melzer, Kutná Hora, na Strahovském stadionu, J. D.

Zesilovací zařízení na Strahovském stadionu, J. D.

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

Světlo do stínů, Hermínus P. (předchozí)

Šimon Brixy, Trolda E.

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí, pokračování)

Hra varhanní před 100 roky, Trolda E. (pokračování)

Za J. C. Sychrou, Štikar Jan P.

Činnost cyrilská

Zprávy úřední

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Inzerce

Číslo 1935/7-8

Titulní strana

Obsah

Všem Farním Jednotám Cyrilským ...

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí, pokračování)

Mistr Sychra ve svých vzpomínkách, Boháč Jan (pokračování)

Hra varhanní před 100 roky, Trolda E. (předchozí)

Koncerty na varhany, Boček Karel

Cyrilské hnutí a jeho organisace, Dušek Jaroslav

Hudební památky v Českém Krumlově, Trolda E. (pokračování)

Za + vsdp. prelátem Msgrem L. Zavadilem, Špolc Lad. (J. D.)

Životní dílo Kamila Voborského, Dušek Jaroslav (předchozí)

Činnost cyrilská

Literatura

Různé zprávy

Listárna redakce

Pro posvátnou dobu vánoční doporučujeme, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1935/9-10

Titulní strana

Obsah

Novinka Editio Cyril

Protektor O. J. C., Dr K. Kašpar, arcib. praž. a primas český jmenován kardinálem

Česká církevní hudba v období generalbasovém, Trolda E. (předchozí)

Narodil se Kristus Pán, Lauschman Josef

Dějinná črta vývoje české lidové písně duchovní, Blesík Jan

Hudební památky v Českém Krumlově, Trolda E. (předchozí)

Liturgická neděle v Jilemnici, J. D.

Mistr Sychra ve svých vzpomínkách, Boháč Jan (předchozí)

Církevní hudební památky a jejich ochrana, V. B.

Činnost cyrilská

Varhany

Různé zprávy

Listárna redakce

Latinské mše českých skladatelů, Editio Cyril

Inzerce