Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1940/1-2

Titulní strana

Obsah

P. T. odběratelům Cyrila!

Generální vikář olomoucké arcidiecése Dr. Jan Martinů, T. D.

Význam posvátné hudby, Foerster Jos. B.

J. B. Foerstera hudba duchovní a církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí)

Lidová kostelní píseň - cyrilské hnutí, Boháč Jan Nep.

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Hudebniny

Literatura

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1940/3-4

Titulní strana

Obsah

P. T. odběratelům Cyrila!

Veledůst. pán Vojtěch Zapletal místopředsedou O. J. C. za Moravu, J. D.

P. Pavel Křížkovský, Sychra Cyril Dr.

V cyrilské zkoušce, Zapletal Vojtěch

K sedmdesátým narozeninám J. Wintra, Sychra Cyril Dr.

Jednatelská zpráva k valné hromadě Ob. Jednoty Cyrilské za správní rok 1939, J. D.

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí, pokračování)

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Hlídka stavovská

Literatura

Hovorna

Různé zprávy

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1940/5-6

Titulní strana

Obsah

Duchovní skladby k oslavám patrona země české sv. Václava

Jesuité a hudba, Trolda Emil Dr. (pokračování)

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí, pokračování)

Varhany v chrámu P. Marie Sněžné v Rokycanech, Hovorka Ladislav Dr. (pokračování)

Gospodi, pomiluj..., Srba Ant.

Činnost cyrilská

Radio

S kruchty a podia

Zvony

Hovorna

Literatura

Různé zprávy

Latinské mše českých skladatelů

Inzerce

Číslo 1940/7-8

Titulní strana

Obsah

Jesuité a hudba, Trolda Emil Dr. (předchozí, pokračování)

Zpěv lidu v kostele a jak jej cvičiti, Dušek Jaroslav

Varhany v chrámu P. Marie Sněžné v Rokycanech, Hovorka Ladislav Dr. (předchozí)

Písecký chrámový sbor v rozhlase, Boček Karel

Nové vyučovací osnovy na varhanním odd. konservatoře hudby v Praze, Němec Vladimír

Český kancionál a akce k prohloubení lidového zpěvu, Dušek Jaroslav

Drobné příspěvky k dějinám církevní hudby na Moravě v letech 1671 a 1690, Neumann Aug. Dr. (pokračování)

František Zdeněk Skuherský, Sychra Cyril Dr.

Činnost cyrilská

S kruchty a podia

Literatura

Hudebniny

Inzerce

Pro posvátnou hudbu vánoční doporučujeme

Číslo 1940/9-10

Titulní strana

Obsah

Odběratelům časopisu Cyril!

K sedmdesátinám PhDra Dobroslava Orla, Stříž Antonín Dr.

Drobné příspěvky k dějinám církevní hudby na Moravě v letech 1671 a 1690, Neumann Aug. Dr. (předchozí)

Karel Stecker v hudbě církevní, Sychra Cyril Dr. (předchozí, pokračování)

Karel Stecker v hudbě církevní (pokračování), Sychra Cyril Dr.

Postihnout úmysl skladatele ... (citát), Lessing G. E.

Oratoria - a koncerty duchovní, Zapletal Vojtěch

Proč se mají při mši sv. zpívat jen mešní písně?, Čala Antonín P. Dr.

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

Různé zprávy

Latinské mše českých skladatelů