Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Číslo 1947/1-2

Titulní strana

Obsah

Český kancionál svatováclavský, Editio Cyril

O. A. Tichý, Sychra Cyrill Dr

Pozounéři, Trolda E. Dr.

Duch varhanní improvisace, Zedínek F. K.

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Více vkusu, Uhlíř Jaromír

K písním o sv. Ivanovi, Tichý František Dr

Zpívejte Hospodinu píseň novou, Včelák Jiří

Obrázky z kůru, Říhovský Vojtěch (předchozí)

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

S kruchty a podia

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1947/3-4

Titulní strana

Obsah

Český kancionál svatováclavský, Editio Cyril

Český kancionál svatováclavský, Dušek Jaroslav

Umělecké dílo a jak je chápati, Sychra Cyrill Dr

Ohlas písně k Panně Marii Sněžné ze XIV. století, Vyskočil Jan Dr

Oltář a kůr, Smolík Václav Dr

Palestrinovské meditace, Vanický J. M. (pokračování)

Církevní předpisy o hře na varhany, Čala Antonín Dr

Činnost cyrilská

PhDr Romuald Perlík zemřel, -r.

S kruchty a podia

Gramofon

Literatura

Hudebniny

Různé zprávy

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1947/5-6

Titulní strana

Obsah

Český kancionál svatováclavský, Editio Cyril

Ferdinand Vach, církevní skladatel, Sychra Cyrill Dr

Nejbližší úkoly OJC k povznesení chrámové hudby, Čala Antonín Dr

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí, pokračování)

Jednatelská zpráva OJC za rok 1946, Dušek Jaroslav

Palestrinovské meditace, Vanický J. M. (předchozí, pokračování)

Zpěvákům na chrámových kůrech, Burda Ant.

Činnost cyrilská

Zemská rada osvětová

Literatura

Hovorna

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1947/7-10

Titulní strana

Obsah

Odběratelům a čtenářům časopisu Cyril!

O naší církevní hudbě, Sychra Cyrill Dr

Memorandum Obec. Jednoty Cyril. k biskupským konferencím r. 1947, Dušek Jaroslav

Janáček - upravovatel Lisztovy mše, Štědroň Bohumír Dr

O novou církevní hudbu, Říhovský Vojtěch

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil J. K. Dr (předchozí, pokračování)

75 let trvání hudebního závodu Fr. A. Urbánek a synové v Praze, Dušek Jaroslav

Varhany, Čala Ant. Dr. O. P.

Palestrinovské meditace, Vanický J. M. (předchozí)

Záboj Bláha-Mikeš, Sychra Cyrill Dr

Kostelíček sv. Michala v Praze-Podolí, Lišková Marie

Činnost cyrilská

Liturgie

Lidový zpěv

S kruchty a podia

Hudebniny

Literatura

Různé zprávy

Hovorna

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce