Přehled ročníků


Přehled ročníků:

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948

Titulní strana ročníku

Obsah

Číslo 1948/1-2

Titulní strana

Obsah

Český kancionál svatováclavský, Editio Cyril

Kolem Jana Václava Stamice, Trolda E. Dr.

"Stabat Mater" českých skladatelů od roku 1877, Sychra Cyrill Dr

O vývoji zpívaných mešních částí, Vanický J. M.

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

S kruchty a podia

Rozhlas

Svaté pole

Různé zprávy

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1948/3-4

Titulní strana

Obsah

Český kancionál svatováclavský, Editio Cyril

Příspěvky k dějinám hudby v Českých Budějovicích, Trolda E. Dr.

Zamyšlení nad slovy Pia XII. o liturgické hudbě, Čala Ant. Dr. O. P.

Hudební výchova a československá škola, Dušek Jar.

O novější hudbě ze Švýcar, Sychra Cyril Dr

Musicae Bohenicae Anthologia, Cmíral Adolf

K dějinám františkánského církevního zpěvu a hudby, Vyskočil Jan Dr (předchozí)

K otázce dohledu nad prováděním chrámové hudby a zpěvu, Čala Antonín Dr

Jednatelská zpráva Obecné Jednoty Cyrilské za r. 1947, Dušek Jaroslav

Z referátů našeho zpravodaje, Říhovský Vojtěch

Pius XII. o liturgické hudbě

Činnost cyrilská

Varhany

Zvony

S kruchty a podia

Hudebniny

Literatura

Svaté pole

Různé zprávy

Listárna redakce

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce

Číslo 1948/7-10

Titulní strana

Obsah

Odběratelům a čtenářům časopisu Cyril!, Redakce "Cyrila"

Hymnorum thesaurus Bohemicus, jeho plán a realisace, Škarka Ant. Dr.

Moravanství v novější české církevní hudbě, Sychra Cyril Dr

Leoš Janáček a jeho úsilí o povznesení církevní hudby, Chlubna Osvald

Několik vzpomínek na Leoše Janáčka, Dědeček Pavel

Hudební kurs OJC pro řádové sestry, Cmíral Adolf

O české hudbě církevní, Vachulka Ladislav Dr

Improvisace v chrámové hudbě, Vrbík Stanislav

Závaznost předpisů o posvátné hudbě, Čala Antonín Dr

Činnost cyrilská

Hudebniny

Literatura

Varhany

Svaté pole

Staré tisky hodnotných skladeb Editio Cyril, Editio Cyril

Inzerce