O projektu Cyril

„Musíme se podívat do Cyrila“ – tak končívá nejedna odborná i praktická debata nad pestrou škálou temat. Ať jde o liturgiku, dějiny duchovní hudby, stavbu varhan, kostelní písně, životopisy skladatelů, chorál, církevní dokumenty, nebo třeba i notové přílohy, zájemce i znalec dodnes sahá najisto po svazcích Cyrila – časopisu pro hudbu posvátnou a liturgii. Hledá tu, a mnohdy i nachází, vydatný zdroj informací o liturgickém zpěvu a církevní hudbě v této zemi od samotných počátků naší křesťanské civilizace (odtud ostatně i název) až po neradostný rok 1948. Listování svazky Cyrila patří k dennímu chlebu hudebních i literárních historiků, regionálních badatelů, zájemců o liturgii i milovníků starosvětských reálií. Přístup ke všem ročníkům ale nebyl donedávna samozřejmý. Nezaměnitelné desky posledních ročníků Cyrila, bývaly srovnány na každém dobře vedeném kostelním kůru – tedy takovém, který Cyrila řádně předplácel pro kostel ze zádušních příjmů a neobcházel tak nařízení svého Nejdůstojnějšího ordinariátu. Čím dále však jdeme do historie, tím řidší bývají ročníky a vzácnější exempláře. První svazky (ještě pod jménem Cecílie) jsou skutečnou vzácností a kompletní řadu ročníků pak nevlastní (pokud je známo) pohromadě ani jedna veřejná knihovna.

Cyril je prvním českým historickým hudebním časopisem, který je v úplnosti k dispozici on-line. Je zpřístupněn formou faksimilí – digitálních kopií, vzájemně propojených generálním hypertextovým rejstříkem a textovým vyhledávačem. Veřejnosti do rukou se nyní dostávají všechny ročníky časopisu často vyhledávaného, nesčíslněkrát citovaného a pohříchu stále jen zlomkovitě známého. Díky technickým vymoženostem 3. tisíciletí může nyní zájemce vážit ze studnice zkušeností, nadějí, stesků i přiznaných omylů několika generací takřka bez vlastního pracovního vkladu – s hbitou a diskrétní úsluhou rejstříkového vyhledávání.

Tímto počinem před námi může vyvstat mnohem barvitější (a snad i sympatičtější?) obraz všestranného úsilí, které vyvíjela Obecná Jednota Cyrilská uprostřed bouřlivých událostí poslední čtvrti 19. a první poloviny 20. století pro obnovu, záchranu či alespoň zpomalení vyhasínání kultury našich kostelních kůrů, přirozeného zázemí kdysi vyhlášené tradice české hudby. K tomuto úsilí se Společnost pro duchovní hudbu a společnost Psalterium s.r.o. tímto projektem hrdě hlásí.

Dr. Tomáš Slavický, odborný garant projektu

Na jaře 2006 se začalo formovat na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy oddělení digitalizace pramenů, jehož cílem je zpřístupňovat prameny a literaturu (převážně časopisecké řady) pro možnost utvořit si lepší obraz katolické církve v 19. a 20. stol. a čerpat z velikého bohatství tvořivosti, vědy a výzkumu, které bylo po komunistickém puči v r. 1948 násilně umlčeno a později systematicky ničeno a zesměšňováno.

Jedním z prvních počinů bylo převedení do digitální podoby časopis Cyril. K tomuto kroku měla KTF ideální podmínky: v depozitáři Centrální katolické knihovny se nachází ucelená řada tohoto časopisu ve velmi dobré pevné vazbě a navíc Společnost pro duchovní hudbu a společnost Psalterium s.r.o. projevovaly o zpřístupnění tohoto časopisu velký zájem, navíc byly schopny uhradit nemalé (přestože pouze režijní) náklady digitalizace. Proto bylo rozhodnuto celý časopis skenovat a pouze základním převodem OCR (bez dalších korektur) zpřístupnit obrázky (ve formátu JPG) i v textové podobě. Na digitalizaci a převádění všech ročníků časopisu se podílel tým pracovníků pod vedením Dr. Vojtěcha Eliáše ve složení: PhDr. Marek Matějek, Mgr. Marcela Matějková, Ing. Mgr. Petr Mikeš a Běla Wagnerová.

Časopis byl převeden na scannerech Plustek OpticBook 3600, které jsou šetrné ke knižním vazbám, protože mají tzv. nulový okraj. Původní bezztrátový formát TIFF byl převeden do komprimovaných souborů JPG a vytvořena struktura jednotlivých ročníků očíslováním stran. Následně byly obrázky převedeny programem OCR (Omni Page Pro 14) do textových formátů MS Word a TXT. V této formě byla data předána společnosti Psalterium.

Dr. Vojtěch Eliáš

V podobě výše popsaných dat dostala Cyrila společnost Psalterium s.r.o. a potažmo její vlastník Společnost pro duchovní hudbu. Bylo třeba vytvořit funkční webovou aplikaci, navrhnout design webu a připravit vyhledávací rejstříky, které umožní orientaci v jednotlivých ročnících . Funkční část webu navrhl a napsal Mgr. Radim Ucháč, rejstříky připravila Svatoslava Kubová, to vše pod správou a dohledem webmastera SDH Jiřího Kuba trvalo mnoho měsíců.

Práce na webu není zatím ukončena. Rezervy jsou zejména v jeho fulltextovém vyhledávání, protože automatický přepis OCR nadělá mnoho překlepů a chyb, zejména je-li použit na dnes již historický tisk. Pakliže je chybně přečtené písmeno ve jménu skladatele, skladby, místa, vyhledavač takovou stránku textu neoznačí. Čekají nás tedy korektury 10000 stran textu, než bude vše v nejlepším pořádku, a to je úkol dlouhodobý a finančně náročný. Nicméně web je funkční a přejeme jeho návštěvníkům mnoho poučení, inspirace i zábavy.

Dr. Jiří Kub